Komunikácia a Mediácia - Life At Work.sk
Emocionálna Inteligencia - Life At Work.sk
Redukcia stresu a reziliencia - Life At Work.sk
Spontánnosť a uvoľnenie - Life At Work.sk

Ako pretaviť inšpiráciu z tréningu do každodennej reality?

Ako nájsť konkrétne kroky vpred v naliehavých pracovných a životných otázkach?

 

Osobný a citlivý prístup, intenzívne učenie sa a dostatok priestoru na vaše otázky, pracovné a životné situácie vám ponúkame na individuálnom koučingovom sedení.

Jadrom nášho prístupu ku koučingu je presvedčenie, že všetci sme schopní nájsť vlastné riešenia na svoje problémy. To, čo k tomu často potrebujeme, je nehodnotiace vypočutie a podpora druhého človeka. Naučiť sa dôverovať vlastnej emocionálnej inteligencii je proces, ktorý nás prenesie za hranice aktuálneho problému, poskytne nám zručnosť do života. S rešpektom a starostlivosťou vás podporíme v tom, aby ste objavili váš vnútorný kompas.

 

Pri koučing komunikácie ponúkame možnosti riešenia konfliktov napríklad prostredníctvom rolových hier, nácvik rôznych aspektov komunikácie a priestor pre empatiu.

Pre riešenie konfliktov v komunikácii, kde obidve strany majú záujem sa stretnúť a komunikovať, ale nevedia nájsť spoločnú reč alebo sa necítia dostatočne bezpečne, skúste tiež mediáciu.

 

Znalosť Focusingu nám dáva nezvyčajnú úroveň hĺbky a jemnosti práce v našom koučingu. Umožňuje vytvoriť priestor pre protichodné, komplexné a aj jemné aspekty našej komunikácie.

  

Kontaktujte nás, keď máte záujem alebo otázky ohľadne koučingu.

 

Kalendár podujatí

Víkend Dragon Dreaming na Zaježovej
26-01-2018 17:00
Kategória:  Aktivity
Weekend of Nonviolent Communication Cambridge
03-03-2018 10:00
Kategória:  Aktivity
Víkend Nenásilnej komunikácie na Zaježovej
18-05-2018 18:00
Kategória:  Aktivity

Tipy na efektívnu komunikáciu

Go to top