Aplikácia meditácie všímavosti (anglicky Mindfulness) v pracovnom prostredí prináša zamestnancom na všetkých úrovniach organizácii väčšiu schopnosť čerpať z ich vnútorných zdrojov, byť výkonnejší a efektívnejší a zároveň byť viac v pohode a v kontakte so samým sebou.

Najmä v pracovnom prostredí s vyššou záťažou, pod tlakom, pri organizačných zmenách, reštrukturalizácii a neistote, skrátka v strese, program redukcie stresu založený na všímavosti (anglicky Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR) dokáže podporiť jednotlivcov a tímy. Môže byť vitálnou pomocou v transformácii pracovných návykov, obzvlášť spôsobov, ktorými vytvárame a reagujeme na stres. Efekty všímavosti presahujú hranice kancelárií a pracovísk.

 DSC 4919

Ciele kurzu:

  • Naučiť sa a aplikovať nové spôsoby a techniky práce so stresom
  • Zvýšiť schopnosť zamerať pozornosť
  • Zvýšiť rezilienciu a úroveň emocionálnej inteligencie

 

Zručnosti, ktoré učíme účastníkom pomôžu:

  • Transformovať nepríjemné a škodlivé vzory úzkosti
  • Nájsť užitočný odkaz stresu
  • Zlepšiť schopnosť počúvať
  • Byť viac emocionálne prítomný
  • Komunikovať jasnejšie
  • Zažívať menej vnútorných konfliktov a väčší pokoj v mysli
  • Zvýšiť schopnosť regenerácie mysle a tela

 

Klasický etablovaný osem týždňový kurz redukcie stresu založenej na všímavosti  je kombináciou týždenných skupinových workshopov a individuálnych domácich cvičení, ktoré podporujú audio nahrávky s inštrukciami.

 

Aktuálnu ponuku kurzov nájdete v kalendári podujatí.

Viac informácii o prístupe všímavosť nájdete v sekcii všímavosť.

Pozrite si tiež zaujímavé odkazy, blog a zdroje.