Vitajte!

Zistite, či vás naše názory a prístupy oslovia.

 

Vitajte!

Zistite, či vás naše názory a prístupy oslovia.

 

Ako žiť a pracovať tak, aby sme čo najlepšie naplnili vlastné potreby a zároveň brali ohľad na potreby druhých?

Všetko, čo robíme, je pokus o naplnenie našich potrieb. Dokonca aj násilie je pokus naplniť naše potreby – ale najčastejšie na úkor druhých. Paradoxne, kľúč k osobnej spokojnosti a pohode často leží práve v rešpektovaní potrieb ľudí okolo nás, či sú to naši spolupracovníci, zamestnanci alebo rodina. Komunikácia, v ktorej môžeme jasne povedať, čo potrebujeme my a zároveň vedieť vypočuť, čo potrebujú tí druhí, je cesta k vyššej úrovni spokojnosti v živote. Spolu hľadáme riešenia, kde potreby oboch sú naplnené alebo aspoň uznané. Na tejto ceste stretneme niekoľko bariér, s ktorými sa dá efektívne pracovať a zmeniť ich:

  • Buď - alebo: Hlboko zakorenený názor „buď ty alebo ja“, buď budú naplnené moje potreby alebo tvoje.
  • Preberanie zodpovednosti: Presvedčenie, že keď sa dozviem o potrebách druhých, musím ich uspokojiť.
  • Posudzovanie niektorých potrieb ako nedôležitých: Niektoré potreby neuznávam, alebo im neprikladám v určitých situáciách dôležitosť a považujem ich za nepotrebné alebo istým spôsobom nevhodné. (Takto sa môžem pozerať aj na svoje potreby alebo aj potreby niekoho iného.)
  • Presvedčenie, že „odsúdenie“ je zaslúžené: Keď som podráždený alebo nahnevaný a verím, že si to druhá osoba zaslúži počuť. Prestávam vidieť jej potreby (byť vypočutý, rešpekt, rovnosť, rovnováha atď.). Teda zovšeobecňujem, som presvedčený, že druhá osoba je zlá a že si zaslúži odsúdenie.
  • Moje vlastné potreby nie sú uspokojené, vypočuté alebo uznané. Môžem stratiť dôveru v to, že na mojich potrebách záleží. Alebo sú v danom momente moje vlastné potreby také naliehavé, že je pre mňa ťažké uznať tvoje potreby.

Keď sa chcete dozvedieť viac o našich prístupoch, kliknite sem: Nenásilná komunikáciaFocusingVšímavosťJoga smiechu.
Pre program našich aktivít navštívte kalendár podujatí.

Na zmenu stačí iba jeden.

Má zmysel snažiť sa o zmenu, keď sa snaží len jeden z dvojice alebo skupiny? Nemajú sa snažiť aj tí druhí?

Naše prístupy vám ponúkajú efektívny nástroj v prípade, keď chcete začať od seba a sami chcete vystupovať voči druhým s väčším rešpektom a empatiou. Možno ste zistili, že prístup cukru a biča, nech má akúkoľvek vľúdnu tvár, funguje len po isté hranice. Druhí ľudia možno urobia, čo od nich žiadate, ale neurobia nič na viac a dobrý pocit z toho nemáte ani vy, ani oni.

Naše prístupy zároveň účinne pomáhajú aj ľuďom, ktorí sú na opačnej strane barikády, tí, čo sú „obeťami“ násilnej komunikácie. Chcete svoje potreby presadiť viac a zároveň neveríte, že oko za oko a zub za zub je riešenie? Možno si dokonca hovoríte, kedy už prestanem byť tým dobrým rodičom, zamestnancom alebo partnerom a budem sám sebou.

Či sa potrebujete viac naučiť ako počúvať potreby druhých alebo ako trvať na naplnení vašich potrieb, v obidvoch prípadoch stačí na zmenu iba jeden z dvojice. Keď jeden zmení prístup, zmení sa jeho perspektíva a tým aj celá situácia. Komunikácia založená na potrebách, rešpekte, úprimnosti a empatii bude mať efekt na všetkých okolo vás.

Keď sa chcete dozvedieť viac o našich prístupoch, kliknite sem: Nenásilná komunikáciaFocusingVšímavosťJoga smiechu.
Pre program našich aktivít navštívte kalendár podujatí.

Zlé dôvody povedať áno, dobré dôvody povedať nie.

To, že niekto druhý vyhovie našej žiadosti, môže byť príjemné a určite je to výhodné, veď ten druhý urobí, čo sme chceli. Platí to vtedy, ak „áno“, ktoré sme počuli ako odpoveď, je slobodné a s povedané s ochotou. 

My dôverujeme, že ten druhý má náš osoh na pamäti a on dôveruje nám, že pri žiadosti tiež berieme ohľad na jeho potreby (prinajmenšom potrebu slobodného výberu). Ten druhý koná ochotne s vedomím, že svojím činom prispeje k nášmu blahu.
Problém prichádza, keď je „áno“ vynútene, lebo ten, koho sme o niečo žiadali, nám nevedel alebo nemohol povedať „nie“. Pre dosiahnutie ochotnej spolupráce zohľadňujeme nielen požadovaný výsledok ale aj motiváciu toho druhého.

Aké môžu byť vaše „zlé“ dôvody, keď súhlasíme urobiť niečo pre druhého:

  • Strach – keď to neurobíme, vyvodí konzekvencie, nahnevá sa
  • Vina a hanba – preberáme zodpovednosť za jeho nepríjemné pocity, keď nebude mať, čo chcel
  • Hnev alebo odpor, lebo nám nedal na výber
  • Poslúchneme formálnu autoritu, lebo sa to tak má
  • Snažíme sa získať si jeho priazeň ako „niečo za niečo“

Keď povieme „áno“ pre ktorýkoľvek z týchto dôvodov, snažíme sa udržať si dôležité prepojenie s tým druhým, ale tým potláčame časť seba. Čokoľvek, prečo ste chceli povedať „nie“, ostane v tomto momente nevypovedané, ale dlhodobo vo vzťahu utrpí dôvera.

Keď sa chcete dozvedieť viac o našich prístupoch, kliknite sem: Nenásilná komunikáciaFocusingVšímavosťJoga smiechu.
Pre program našich aktivít navštívte kalendár podujatí

 

Tvárou v tvár problémom

Možno máte skúsenosť, že existujú problémy, ktoré čím viac sa ich snažíte odstrániť, tým sú väčšie. Že sú veci, ktoré sa nedajú ignorovať a poddať sa im sa tiež nevypláca. Takže ten ďalší možný krok je obrátiť sa smerom k problému, uznať, že existuje a povedať „ahoj, vidím ťa“.

Možno z vlastnej skúsenosti viete, že väčšina komplikovaných pocitov sa nedá potlačiť silou vôle aspoň nie na dlho alebo bez toho, aby sa čoskoro neukázali niekde inde dokonca v ešte komplikovanejšej forme. Keď sa nám ich nepodarilo striasť, je to preto, že sami nechcú odísť. Sú tam z nejakého (dobrého) dôvodu a kým ten dôvod nenájdeme a nevyriešime, neodídu. Náš prístup je radikálny, keď stretnete problém obráťte sa k nemu a vypočujte ho.

Ponúkame vám štyri prístupy, ktoré aplikujú tieto zásady v každodennom živote. 
S týmito prístupmi objavíme, ako aj ťažké a nepríjemné pocity majú pre nás užitočnú informáciu. Učíme sa ako vidieť aj „negatívne“ myšlienky a pocity ako niečo užitočné, dokonca že môžu mať potenciálne pozitívny prínos pre nás a pre naše vzťahy. Keď sa k nim postavíme ináč, zmenia sa. A skoro zistíme, že máme väčšiu schopnosť bezpečne a úspešne privítať to, čo nám príde do cesty. Toto prinesie čerstvú energiu a sebaistou aj do našej komunikácie, lebo teraz všetko, čo sa v nás deje, vieme privítať a začleniť, koniec potláčania alebo „prekecnutia sa“ v rozhovore.
Takže teraz začíname hovoriť to, čo skutočne chceme povedať, spôsobom, ktorý funguje. Sme schopní zdieľať s inými, čo je pre nás dôležité, autenticky a úprimne a zároveň spôsobom, ktorý druhí chcú počuť. A výsledok? Dáme si sami najväčšiu šancu na to, aby nás druhí počuli a vypočuli, rešpektovali a vážili si nás, kvôli tomu, kto v skutočnosti sme.

Keď sa chcete dozvedieť viac o našich prístupoch, kliknite sem: Nenásilná komunikáciaFocusingVšímavosťJoga smiechu.
Pre program našich aktivít navštívte kalendár podujatí.

 

My veríme, že...

My veríme, že

  • Ľudia zdieľajú spoločné hodnoty, to v čom sa líšime sú spôsoby, ktorým ich napĺňame.
  • Dialóg je na to, aby sme si rozdiely vyjasnili pred tým, ako tých druhých ľudí odsúdime.
  • Ľudí netreba „motivovať“ na to, aby robili niečo, čo ich baví, napĺňa a čo robia slobodne.
  • Úprimnosť je schopnosť povedať, čo skutočne chceme povedať a dokázať empaticky zareagovať na čokoľvek, čo príde.
  • Vzťahy sa dokážu meniť z dominantných a servilných na partnerské.

Vy

  • Pravdepodobne tušíte, že to, čo sa pred vami otvára, nie je len súbor techník, ale cesta, ktorá vyžaduje, aby ste sa rozvíjali a stali sa niekým novým.
  • Budete pripravení na prekvapenia, učenie sa za chodu, lebo to, ako spolupracovať, komunikovať a žiť ako rešpektujúci rovnocenní partneri, sa učíme celý život.

 

Keď sa chcete dozvedieť viac o našich prístupoch, kliknite sem: Nenásilná komunikáciaFocusingVšímavosťJoga smiechu.
Pre program našich aktivít navštívte kalendár podujatí.